Branný závod

pro školy

Battlefield

Branný závod

pro školy

Legie

 

BATTLEFIELD je celostátní branný závod určený pro žáky II. stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 
LEGIE je celostátní branný závod pro SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Závodů se mohou účastnit šestičlenná družstva, pro jejichž členy jsou připraveny úkoly, které se zaměřují na fyzickou připravenost, týmovou spolupráci, schopnost řešení logických úkolů či prolomení nepřátelských šifer a prověření znalostí dobových reálií.

Oba závody jsou připravovány v duchu vojenského výcviku a činnosti našich vojáků během první (LEGIE) a druhé (BATTLEFIELD) světové války. Jsou vzpomínkou na hrdiny, kteří bojovali na všech frontách první světové války v letech 1914 - 1918 a  měli obrovský vliv na vznik samostatného Československa v roce 1918. Jsou také připomínkou hrdinů, kteří v období druhé světové války v letech 1939 - 1945 aktivně působili v zahraničním i domácím odboji a zasloužili se o osvobození okupované vlasti.

Účast týmů v soutěžích je podmíněna vypracováním prezentace, která se vztahuje k danému historického tématu. Více na stránkách Battlefield a Legie, kde jsou podrobné informace k termínům, pravidlům a organizačním záležitostem.

Každého závodu se v rámci doprovodných programů zúčastní členové klubů vojenské historie v dobových uniformách s technikou a výzbrojí. 

V branném závodě BATTLEFIELD je organizováno 10 krajských kol, ze kterých postoupí do celorepublikového finále vždy dvě nejlepší družstva. V branném závodě LEGIE je organizováno 8 oblastních kol, vždy dvě nejlepší družstva postoupí do celorepublikového finále.

V roce 2016 proběhl 1. ročník atraktivního dvoudenního branný závod pro ZŠ a SŠ nazvaný MISE, který byl organizován na počest válečných veteránů - vojáků Armády ČR, kteří dlouhodobě plní se ctí své úkoly v rámci jednotlivých misí a při přípravě k obraně vlasti. Závod je věnován těm z nich, kteří položili své životy při plnění úkolu v roce 2014. Více na stránkách Mise.


Ve všech třech případech se soutěží o krásné skleněné poháry vyrobené světoznámou firmou EGERMANN a o množství dalších cen.
Závody organizuje Československá obec legionářská ve spolupráci s Lanovými centry PROUD a dalšími partnery akce za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky.


Souteže 2020

 


Partneři závodu

Děkujeme všem partnerům, kteří se podílejí za zajištění závodů.

Branné závody Battlefield a Legie podpořili:

Pardubický krajMěstská část Praha 9Statutární město Olomouc, Klub výsadkových veteránů Chrudim

Edukační závod Republika podpořili:

NKP Vyšehrad, Česká obec sokolská, Klub výsadkových veteránů Chrudim, CONTEG.

Mise: REMINISCENCE podpořili:

Pardubický kraj, Klub výsadkových veteránů Chrudim, ZEHA Studio.

Projekty probíhají za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky.