Branný závod

pro školy

Battlefield

Branný závod

pro školy

Legie

 

<

Battlefield

 

Co je BATTLEFIELD

Celostátní branné soutěže jsou připravovány v duchu vojenského výcviku a činnosti našich vojáků během 2. světové války. Závody jsou připomínkou hrdinů, kteří v období druhé světové války v letech 1939 - 1945 aktivně působili v zahraničním i domácím odboji a zasloužili se o osvobození okupované vlasti. V rámci soutěže BATTLEFIELD je organizováno několik krajských kol, ze kterých postoupí do celorepublikového finále nejlepší družstvo. Soutěž organizuje Československá obec legionářská ve spolupráci s Lanovými centry PROUD, Kluby vojenské historie za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky.

Letošní ročník je věnován tématu HEYDRICHIÁDA (4.6.1942 - 3.7.1942)

Je to mu už 80 let, kdy se události roku 1942 nesmazatelně zapsaly do české historie. Již po čtyři generace více či méně ovlivňují náš pohled na 2. sv. válku. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha členy paradesantní skupiny Anthropoid byl vyvrcholením snah československé exilové vlády v Londýně. Proč ? Co bylo před tím a co potom?

Pojďte s námi objevovat souvislosti formou sportovně-vědomostních aktivit, které se zaměří na týmovou spolupráci, schopnosti řešení logických úkolů, dobové reálie a fyzickou připravenost.

Pojďte se s námi podívat do některých míst, která jsou spjata s obdobím heydrichiády. V kvalifikačním kole se zaměříme na tyto oblasti:

  • Mnichovská dohoda, co k ní vedlo a jaké byly její následky
  • Německá okupace Čech, Moravy a Slezska
  • život v Protektorátu Čechy a Morava
  • domácí odboj s důrazem na odbojovou organizaci Obrana národa a skupinu Tři králové
  • zahraniční odboj s důrazem na paradesantní skupinu Silver A

Ve finále se zaměříme na tyto oblasti:

  • paradesantní skupina Anthropoid, atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha
  • boj 7 parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje proti stonásobné přesile .

 

Krajská kola - kdy a kde v roce 2022

Místo konání Termín Čas
Praha - Lanové centrum Proud, Rubeška 393/7 10.5., 11.5. 9:00 - 15:00
Olomouc - Lanové centrum Proud, Lazecká 50/49 10.5., 11.5. 9:00 - 15:00
Pardubice - NKP Zámeček Pardubičky – Larischova vila, U Zámečku 549 13.5. 9:00 - 15:00
Brno - Lanové centrum Proud, Milénova 13 10.5. 9:00 - 15:00
Lidice - Památník Lidice, Tokajická 152 17.5. 9:00 - 15:00

Celorepublikové finále se bude konat 24.6.2022 v objektu Památníku Ležáky (NKP Pietní území Ležáky, Dachov 7, Miřetice). Bude zajištěna autobusová doprava z hlavního železničního nádraží Pardubice.

Komu je soutěž určena?

Soutěž je určena pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.  

Jak soutěž probíhá?

Během kvalifikačního kola je přihlášená třída rozdělena do 6členných soutěžních týmu. Program kvalifikačního kola zahrnuje jednak 5 soutěžních disciplín, které jsou bodovány a rozhodují o postupu týmu do finále, ale také doplňkový program v podobě vojensko-historických ukázek klubů vojenské historie, výstavy a sportovní aktivity s ohledem na místo konání. Pro vědomostní aktivity kvalifikačního kola doporučujeme předem se seznámit s činností paradesantní skupiny SILVER A. Do finále postupuje jedno družstvo z každého kvalifikačního závodu.

Finále se uskuteční v NKP Ležáky. Pozváno bude nejen postupující družstvo z kvalifikačního kola, ale také celá třída. Soutěžit budou postupující družstva a pro zbytek třídy je zajištěn doprovodný program požádaný v součinnosti s Památníkem Ležáky. Z hlavního nádraží Pardubice bude zajištěna autobusová doprava do Ležáků a zpět. Pro vědomostní aktivity finále doporučujeme předem se seznámit s činností paradesantní skupiny Anthropoid

Startovné

Soutěž je pro týmy ze základních škol ZDARMA. 

Jak se přihlásit?

Účast třídy potvrďte na email souteze@csol.cz. Specifikujte prosím počet žáků a preferenci místa kvalifikačního kola.

 

Branné závody Battlefield probíhají za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky.