Branný závod

pro školy

Battlefield

Branný závod

pro školy

Legie

 

O nás

Pořadateli soutěží jsou spolky Československá obec legionářská a Lanové centrum PROUD.

Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním těchto závodů. Již v roce 2009 jsme společně realizovali k uctění památky statečného četníka branný závod MEMORIÁL KARLA KNĚZE v Ležákách. O rok později jsme k tomuto závodu přidali první BATTLEFIELD v Pardubicích, a to na počest radiotelegrafisty paradesantní skupiny Silver A Jiřího Potůčka. V následujících letech to již šlo ráz na ráz a kromě zmíněných závodů se v Přelouči poprvé uskutečnil BATTLEFIELD Jaroslava Klemeše, který ve druhé světové válce působil jako radiotelegrafista paradesantního výsadku Platinum - Pewter a je doposud naším velkým příznivcem a vzorem.
Od roku 2012 probíhá v Praze finále závodu nazvané BATTLEFIELD JANA KUBIŠE A JOSEFA GABČÍKA - POCTA STATEČNÝM Z RESSLOVY ULICE. Od roku 2013 se již branný závod stal celostátní akcí, ve které se z osmi oblastních kol, konaných v Brně, Olomouci, Pardubicích a Praze, kvalifikují vždy dvě nejlepší družstva do celostátního finále. Záštitu nad BATTLEFIELDEM převzal v tomto a v dalších letech ministr obrany ČR. V roce 2016 přecházíme na krajský systém závodu, kdy budou kvalifikace probíhat za účasti žáků ZŠ ze všech krajů ČR, a to v deseti kvalifikačních závodech BATTLEFIELD konaných na počest válečných hrdinů, jejichž jména jsou patrná z přiloženého plakátu.

Soutěž pro SŠ LEGIE proběhla poprvé v roce 2013 v Praze. Postupně jsme soutěž rozšířili do dalších krajských měst, a v roce 2015 již proběhlo osm oblastních kvalifikací a finále v Praze. Záštitu nad závodem převzal náčelník Generálního štábu AČR. V roce 2016 plánujeme branný závod uskutečnit ve stejném formátu za účasti žáků SŠ ze všech krajů ČR. Témata jednotlivých kvalifikací jsou patrná z přiloženého plakátu.

Pro rok 2016 jsme připravili také velice atraktivní dvoudenní závod pro žáky ZŠ a SŠ nazvaný MISEBranný závod MISE je organizován na počest válečných veteránů - vojáků Armády ČR, kteří dlouhodobě plní se ctí své úkoly v rámci jednotlivých misí a při přípravě k obraně vlasti. Závod je věnován těm z nich, kteří položili své životy při plnění úkolu v roce 2014.

Československá obec legionářská také organizuje projekt OHEŇ(BEZ)NADĚJE. Jedná s o čtyřdenní kombinovaný pochod a přejezd žáků ZŠ a SŠ po stopách dětí odvlečených z Ležáků a z Lidic. Po cestě, která začíná v Ležákách, navštívíme mj. Zámeček Pardubice a nedaleké popraviště, Památník Lidice, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze a bývalý nacistický vyhlazovací tábor Kulmhof (dnes Chelmno nad Nerem), kde navždy skončila strastiplná pouť téměř všech ležáckých a lidických dětí.


Československá obec legionářská

ČsOL je nestranický nepolitický spolek sdružující válečné veterány bývalých vojáků československých zahraničních armád z doby 1. a 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, válečné veterány AČR - účastníky zahraničních vojenských misí, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.

Pro více informací o československé obci legionářské navštivte internetové stránky www.csol.cz


Lanové centrum PROUD

Lanová centra PROUD jsou volnočasové areály, ve kterých naleznete především nízké a vysoké lanové překážky. Dále zde můžete najít lezeckou stěnu, lanovky, skoky. Programy jsou určeny pro návštěvníky již od 6 let věku. V Lanových centrech PROUD se používají dva způsoby jištění - vzájemné jištění a sebejištění. 

Pořádáme programy pro školy a neziskové organizace, veřejnost a firmy. Lanová centra PROUD mají dlouholetou historii - první lanové centrum PROUD bylo postaveno v roce 2000 v Olomouci. 

Pro více informací o Lanovém centru PROUD navštivte webové stránky www.lanovecentrum.cz

Partneři závodu

Děkujeme všem parnerům, kteří se podílejí za zajištění závodů Battlefield a Legie. Projekt Battlefield a Legie podpořili:

Městská část Praha 9   - www.praha9.cz

Statutární město Olomouc - www.olomouc.eu 

Pardubický kraj - www.pardubickykraj.cz

Jednotlivé projekty probíhají za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky.