Branný závod

pro školy

Battlefield

Branný závod

pro školy

Legie

 

O nás

Pořadateli soutěží jsou spolky Československá obec legionářská a Lanové centrum PROUD.

Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním těchto závodů. Již v roce 2009 jsme společně realizovali k uctění památky statečného četníka branný závod MEMORIÁL KARLA KNĚZE v Ležákách. O rok později jsme k tomuto závodu přidali první BATTLEFIELD v Pardubicích, a to na počest radiotelegrafisty paradesantní skupiny Silver A Jiřího Potůčka. V následujících letech to již šlo ráz na ráz a kromě zmíněných závodů se v Přelouči poprvé uskutečnil BATTLEFIELD Jaroslava Klemeše, který ve druhé světové válce působil jako radiotelegrafista paradesantního výsadku Platinum - Pewter a je doposud naším velkým příznivcem a vzorem.
Od roku 2012 probíhá v Praze finále závodu nazvané BATTLEFIELD JANA KUBIŠE A JOSEFA GABČÍKA - POCTA STATEČNÝM Z RESSLOVY ULICE. Od roku 2013 se již branný závod stal celostátní akcí, ve které se z osmi oblastních kol, konaných v Brně, Olomouci, Pardubicích a Praze, kvalifikují vždy dvě nejlepší družstva do celostátního finále. Záštitu nad BATTLEFIELDEM převzal v tomto a v dalších letech ministr obrany ČR. V roce 2016 přecházíme na krajský systém závodu, kdy budou kvalifikace probíhat za účasti žáků ZŠ ze všech krajů ČR, a to v deseti kvalifikačních závodech BATTLEFIELD konaných na počest válečných hrdinů.

Soutěž pro SŠ LEGIE proběhla poprvé v roce 2013 v Praze. Postupně jsme soutěž rozšířili do dalších krajských měst, a v roce 2015 již proběhlo osm oblastních kvalifikací a finále v Praze. Záštitu nad závodem převzal náčelník Generálního štábu AČR. V roce 2016 plánujeme branný závod uskutečnit ve stejném formátu za účasti žáků SŠ ze všech krajů ČR. Témata jednotlivých kvalifikací jsou patrná z přiloženého plakátu.

Branný závod MISE: Reminiscence je organizován na počest válečných veteránů - vojáků Armády ČR, kteří dlouhodobě plní se ctí své úkoly v rámci jednotlivých misí a při přípravě k obraně vlasti. Závod je věnován těm z nich, kteří položili své životy při plnění úkolu v roce 2014. 

Československá obec legionářská také organizuje projekt OHEŇ(BEZ)NADĚJE. Jedná s o  putování žáků ZŠ a SŠ po stopách dětí odvlečených z Ležáků a z Lidic. Po cestě, která začíná v Ležákách, navštěvujeme mj. Zámeček Pardubice a nedaleké popraviště, Památník Lidice, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze a bývalý nacistický vyhlazovací tábor Kulmhof (dnes Chelmno nad Nerem), kde navždy skončila strastiplná pouť téměř všech ležáckých a lidických dětí.


Československá obec legionářská

ČsOL je nestranický nepolitický spolek sdružující válečné veterány bývalých vojáků československých zahraničních armád z doby 1. a 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, válečné veterány AČR - účastníky zahraničních vojenských misí, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.

Pro více informací o československé obci legionářské navštivte internetové stránky www.csol.cz


Lanové centrum PROUD

Lanová centra PROUD jsou volnočasové areály, ve kterých naleznete především nízké a vysoké lanové překážky. Dále zde můžete najít lezeckou stěnu, lanovky, skoky. Programy jsou určeny pro návštěvníky již od 6 let věku. V Lanových centrech PROUD se používají dva způsoby jištění - vzájemné jištění a sebejištění. 

Pořádáme programy pro školy a neziskové organizace, veřejnost a firmy. Lanová centra PROUD mají dlouholetou historii - první lanové centrum PROUD bylo postaveno v roce 2000 v Olomouci. 

Pro více informací o Lanovém centru PROUD navštivte webové stránky www.lanovecentrum.cz

Partneři závodu

Děkujeme všem partnerům, kteří se podílejí za zajištění závodů.

Lanové centrum PROUD

Pardubický kraj, Městská část Praha 9, Statutární město Olomouc, Statutární město Pardubice

NKP Vyšehrad, Česká obec sokolská, , Klub výsadkových veteránů Chrudim, CONTEG

Projekty probíhají za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky.