Branný závod

pro školy

Battlefield

Branný závod

pro školy

Legie

 

Závod Republika

„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“ T. G. Masaryk

Nultý ročník závodu Republika je pořádaný k výročí vzniku Československé republiky ve spolupráci ČsOL, ČOS a NKP Vyšehrad pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Záštitu převzal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jedná se o závod, který žákům přiblíží historické události vzniku Československa formou sportovně-vědomostních disciplín připravovaných v duchu sokolských a legionářských zásad. V rámci doprovodných programů se zúčastní příslušníci Klubu vojenské historie Roty Nazdar a Sokola v dobových uniformách. Zároveň žáci shlédnou výstavu „Vznik samostatného Československa“. A blíže se seznámí s památkami areálu NKP Vyšehrad.

Plakát závodu Republika 2017

Plakát závodu Republika 2017

PROGRAM

Branný závod začíná každý den 24. a 25. 10. 2017 v 9:00 v Sokolovně Vyšehrad, kde proběhne zahájení a první sportovní disciplína.

Dále pokračujeme výběhem schodů do areálu NKP Vyšehrad a závodíme na stanovištích rozmístěných po celém areálu.

Závod ukončíme ve 14 hodin před Starým purkrabstvím. Poslední tečkou a třešničkou na dortu bude předvedení společné pódiové skladby sokolů.

V rámci závodu bude připravena v areálu NKP Vyšehrad výstava „Vznik samostatného Československa“. Výstava zabývající se vznikem samostatného Československého státu přináší všechna důležitá fakta tohoto dějinného procesu, který přinesl Čechům a Slovákům společný a svobodný stát. Lze se zde dočíst zajímavé informace vztahující se k Masarykově zahraniční akci, k působení Československé národní rady i ke vzniku a formování čs. legií v Rusku, Francii a Itálii. Nechybí zde pochopitelně ani panely zabývající se dobrovolci i v jiných dohodových armádách. Pozornost je věnována i boji o integritu, kdy nové republice hrozilo nejrůznější nebezpečí v pohraničních oblastech a kdy Slovensko a Těšínsko muselo být teprve tvrdě vybojováno.“

Týmy

Soutěžní týmy jsou desetičlenné. Může se přihlásit celá třída, která vytvoří více družstev.

Kontakt a rezervace

Svoji účast potvrďte nejpozději do 6. 10. 2017 prostřednictvím emailu souteze@csol.cz nebo na tel. 735 291 962. Kapacita závodu je omezena na 20 soutěžních družstev. Doporučujeme se nahlásit včas.

Cena

Pro všechny účastníky ZDARMA.

Záštita 2017

Záštitu nad braným závodem REPUBLIKA 2017 převzal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček - záštita.