Branný závod

pro školy

Battlefield

Branný závod

pro školy

Legie

 

Edukační závod Republika

„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“ T. G. Masaryk

Edukační závod Republika je pořádaný k výročí vzniku Československé republiky ve spolupráci ČsOL, ČOS, MO a NKP Vyšehrad pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Jedná se o závod, který žákům přiblíží historické události vzniku Československa formou sportovně-vědomostních disciplín připravovaných v duchu sokolských a legionářských zásad. V rámci doprovodných programů se zúčastní příslušníci Klubu vojenské historie a Sokola v dobových uniformách. Zároveň žáci zhlédnou výstavu „Vznik samostatného Československa“.

Výsledky závodu 2023

Závodui se zúčastnily tyto školy: Malostranské gymnázium, ZŠ Vratislavova, ZŠ Karla Čapka, ZŠ Mendíků, ZŠ Křesomylova, ZŠ Včelákov, ZŠNedvědovo náměstí, ZŠ Bítovská, 

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Mikáda a buřinky 23 505
2 Všichni  22 110
3 Krysy ze zákopu 21 785
4 Železa  21 625
5 Vánočky  19 770
6 Nikdo  19 165
7 Boca Juniors  18 550
8 Umíráme  18 000
9 Maďaři  16 855
10 Bobříci  16 840
11 Šampioni z letné  16 825
12 Černí vlci  16 000
13 Public Agents  14 805
14 Chobotničky  11 330
15 VIP snipeři    9 960

Termín závodu:

19.10.2023

Místo závodu:

Praha - Vyšehrad

Partneři závodu:

Děkujeme všem partnerům, kteří se podílejí na zajištění edukačního závodu:

  • Československá obec legionářská
  • Česká obec sokolská
  • NKP Vyšehrad
  • Aktivní zálohy KVV Chrudim
Závod probíhá za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky.

 

Ohlasy ze závodu:

Děkujeme za realizaci celého závodu s tématem ,,Republika".

S žáky naší školy jsme se takového závodu zúčastnili zcela poprvé. A byli jsme všichni nadšeni. Ocenili jsme kladně různorodá stanoviště, která prověřila nejen připravenost po stránce fyzické, mentální či znalostí, ale také schopnost spolupráce v týmu.

Děti zažily mnoho nového a ještě dlouho o různých situacích, které během plnění úkolů nastaly, hovořily. Uzavřely to slovy, že velmi rády opět na takový závod pojedou....a že jsme to měli kus cesty!

Děkujeme tedy ještě jednou všem těm, kteří investovali čas a energii do realizace, která nebyla určitě jednoduchá, velmi obohacujícího závodu.“

Petra Pokorná, ZŠ Rokytnice nad Jizerou

„Letos poprvé poměřila desítka našich vybraných žáků své síly s ostatními školami v soutěži Republika. Během školního roku se účastníme mnoha rozličných akcí i soutěží. Musím ale říci, že tato Republika a velmi podobný Battlefield jsou v něčem specifické. Kromě vědomostí nebo schopností jednotlivce totiž prověřuje i sílu skupiny a kooperaci. Mnohé úkoly máte nastaveny tak, že bez vzájemné spolupráce je není možno správně splnit. Vždycky ráda pozoruji chování jednotlivých členů a ten boj mezi prosazováním vlastního já proti pokoře vůči celé skupině, nebo boj mezi rozkazovat a uposlechnout. Myslím, že to je to pravé, co bychom měli v současnosti děti učit, kdy prosadit svůj názor proti ostatním ne hádkou, ale pádnými argumenty a kdy v zájmu ostatních ustoupit. Vážím si práce všech, kteří se na organizaci podílí i těch, kteří vám poskytují finanční prostředky. Myslím, že soutěží tohoto typu není nikdy dost a měly by pokračovat. Přestože to zní asi příliš jako klišé, opravdu myslím, že kooperace a ostatní zásady vašich soutěží včetně odkazů na historii vlastního státu jsou cesta k lepší společnosti a nejlepší prevence patologických jevů u dětí a mládeže. Děkuji za krásný den i inspiraci pro práci.“  

 Jana Pokorná, ZŠ Včelákov